ISUM AKRYL DO FASAD z ziarnem 310ml11,79 zł
BruttoIlość

 

Bezpieczne zakupy

 

Wysyłka w 24h

 

Łatwy zwrot produktu.

ISUM AKRYL DO TYNKÓW I FASAD Akryl fasadowy to jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz o zastosowaniu uniwersalnym, utwardzający się poprzez odparowanie wody z masy.

ZASTOSOWANIA

 • uszczelnianie i spoinowanie elementów budowlanych pokrytych tynkiem mozaikowym
 • naprawa ubytków w tynkach strukturalnych i powierzchni o ziarnistej strukturze
 • spoinowanie pęknięć i szczelin w murach

ZALETY

 • można stosować na zewnątrz i wewnątrz mały skurcz
 • bezwonny i neutralny chemicznie
 • możliwość malowania i szlifowania po utwardzeniu
 • możliwość nakładania wielu warstw po utwardzeniu 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie. 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 • Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
 • W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
 • Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności. 

2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

 • Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

3. APLIKACJA

 • Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
 • Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
 • Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
 • Przesuszone powierzchnie porowate (tynk, beton) można lekko zwilżyć wodą dla polepszenia przyczepności uszczelniacza.
 • Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
 • Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w wodzie.
 • Usuń taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
 • Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia. 

4. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

 • Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem.
 • Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.
 • Świeżo nałożony uszczelniacz należy zabezpieczyć przed deszczem i bezpośrednim działaniem wody na co najmniej 6 godzin.
 • NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

5. OGRANICZENIA / UWAGI

 • Uszczelniacza nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.
 • Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy z kamienia naturalnego, np. granitu, piaskowca, marmuru itp.
 • Uszczelniacz nie jest zalecany do złączy znajdujących się stale pod wodą, ponieważ mogą w nim wystąpić zmiany fizyczne. • Nie nadaje się do klejenia akwariów i terrariów. Uszczelniacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.
 • Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
 • Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
 • Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
 • Uszczelniacza nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach i srebrzance luster.

Parametry techniczne:

Kolor

Biały

Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej

Gęstość (ISO 2811-1) [g/ml]

1,74 ± 0,01

Czas tworzenia naskórka [min]

15 - 20

Czas pracy [min]

10 - 15

Tempo utwardzania [mm/24h]

0,5 - 1,0

Spływ z powierzchni pionowych [+50°C] (ISO 7390) [mm]

0 - 3

Utwardzony – badany po 4 tygodniach w 23°C i 50% wilgotności względnej

Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37) [MPa] 

0,15 ± 0,03

Przystosowanie do ruchu (ISO 9047) [%]

7,5

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) [%]

32 ± 7,5

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) [%] 

350 ± 50

Powrót elastyczny (ISO 7389) [%]

20 ± 5

Twardość Shore A (ISO 868) 

42 ± 2

Odporność temperaturowa [°C ]

-20 - +80

883
1374 Przedmioty

Specyficzne kody