ISUM SILIKON BUDOWLANY NEUTRALNY SANITARNY 310ml biały24,32 zł
BruttoIlość

 

Bezpieczne zakupy

 

Wysyłka w 24h

 

Łatwy zwrot produktu.

ISUM SILIKON NEUTRALNY BUDOWLANY to oksymowy, jednoskładnikowy, elastyczny  uszczelniacz utwardzający się pod wpływem wilgoci z powietrza, przeznaczony do uszczelniania i  spoinowania złączy oraz do zabezpieczenia przed wilgocią. Zawiera fungicydy, co czyni go  silikonem sanitarnym, odpornym na pleśnie i grzyby. Produkt jest neutralny dla powierzchni  zasadowych, bezwonny, wysoce elastyczny.

ZASTOSOWANIE

 • Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali i  tworzyw sztucznych.
 • Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz wodociągowych.
 • Spoinowanie płytek ceramicznych.
 • Uszczelnianie złączy narażonych na podwyższone działanie wilgoci (zastosowania  sanitarne). 

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa. Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy czyścika do pian ISUM (szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne). W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa. Uszczelniacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności. Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu). Minimalna szerokość spoiny to 6 mm a maksymalna 25 mm. Spoina powinna być tak zaprojektowana, aby stosunek głębokości do szerokości był 2:1 (np. szerokość 12 mm a głębokość 6 mm). W przypadku głębokich spoin oraz tam gdzie jest to konieczne zastosować elastyczne wypełnienie stałe (np. sznur dylatacyjny). W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie pianki poliuretanowej, należy użyć taśmy dylatacyjnej lub sznura dylatacyjnego. Wprowadzenie pianki lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem. Jeśli połączenia są zbyt płytkie, aby użyć sznura dylatacyjnego, zaleca się użycie klejącej taśmy polietylenowej. Działa jak sznur dylatacyjny zapobiegając trójstronnemu przyleganiu.

APLIKACJA

Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej. Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny. Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny. Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi. Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w roztworze wody z detergentem. Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek. Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia. Nieutwardzony uszczelniacz z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym. Po utwardzeniu uszczelniacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub za pomocą środka do usuwania silikonów. NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

ISTOTNE UWAGI

 • Nie aplikować na wilgotne powierzchnie.
 • Uszczelniacza nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie  naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Uszczelniacz nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy z kamienia naturalnego, np.  granitu, piaskowca, marmuru itp. 
 • Przy planowaniu spoiny należy uwzględnić możliwość niewielkiego przebarwienia  uszczelniacza na niektórych podłożach oraz pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 • Nie stosować uszczelniacza w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego  utwardzenia niezbędna jest wilgoć z powietrza.
 • Uszczelniacza nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach i srebrzance luster.
 • Uszczelniacz nie jest zalecany do złączy znajdujących się stale pod wodą, ponieważ mogą w nim wystąpić zmiany fizyczne. 
 • Nie nadaje się do klejenia akwariów i terrariów.
 • Uszczelniacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.
 • Uszczelniacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających  zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
 • Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
 • Silikonu nie maluje się.
 • Produkt nie jest kompatybilny z butylem.

Parametry techniczne:

Kolor

biały (RAL9003)

Pojemność nominalna

310 ml

Gęstość (ISO 2811­1)

0,97 ­ 1,00 [g/ml] 

Czas tworzenia naskórka

5 – 30 [min]

Czas pracy

5 – 10 [min]

Tempo utwardzania

2 – 3 [mm/24h]

Spływ z powierzchni pionowych [+50°C]  (ISO 7390) 

0 – 3 [mm]

Przystosowanie do ruchu (ISO 9047)

~25%

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

150 ± 50 [%]

Powrót elastyczny (ISO 7389)

97 ± 2 [%]

Twardość Shore A (ISO 868)

18 ± 2

Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339)

0,35 ± 0,05 [MPa]

Odporność temperaturowa po utwardzeniu

­40 – 120 [°C] 

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami  wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury  opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).  Badania wykonane w 23°C i 50% wilgotności względnej.

889
963 Przedmioty

Specyficzne kody